facebook.jpg

AGENDA

There are no events at this time
banner 3 site.jpg


Opleidingen

Orkest
Leerlingen kunnen tegen een gereduceerd tarief een opleiding volgen aan het IVAK. Dit is de HARFA-opleiding. Deze bestaat uit vier deelopleidingen, te weten: diploma A t/m D. De lessen worden gegeven in Delfzijl, Bierum of Spijk. Bij aanmelding en afmelding voor een opleiding moet er contact opgenomen worden met  de leerlingencoördinator. De leerlingencoördinator zorgt ervoor dat deze informatie bij het IVAK terecht komt.


Tamboerkorps
De leerlingen die ongestemd slagwerk willen gaan spelen, worden opgeleid door de dirigent of instructeur van de vereniging. Deze lessen zijn in Spijk en/of Bierum te volgen.
Bij aanmelding en afmelding voor een opleiding moet er contact opgenomen worden met  de leerlingencoördinator.

Leerlingencoördinator:
Arenda Visser
0615338217

Contributie en opleidingskosten

De contributie is voor
alle leden per 1 februari 2013:

Contributie per maand

Lesgeld per half jaar

Examen

Leerlingen Ivak tot A-diploma

Leerling sax /drum (geen Ivak)

7,50

70,=

20,=

Leerlingen Ivak tot B-diploma

Leerling sax/drum (geen Ivak) + deelname aan orkest/drumband

7,50

90,=

20,=

Leerlingen Ivak tot C-diploma

Leerling sax/drum (geen Ivak) + deelname aan orkest/drumband(in overleg met dirigent/instructeur)

15,=

90,=

20,=

Leden orkest/drumband

(geen les)

15,=

--

--

Voor het verschuldigde lesgeld (evt. incl. examengeld) van het Ivak of lessen van instructeur/dirigent krijgt u 1x per half jaar een nota toegezonden.
De contributie dient per maand te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: 3604.01.783 t.n.v. muziekvereniging C.B.S.


 


Opzeggen lidmaatschap

Indien men het lidmaatschap van de vereniging wil beëindigen, dient dit schriftelijk en minimaal 1 maand van tevoren te worden doorgegeven aan de voorzitter. Wanneer er lessen worden gevolgd, moet dit ook bij de leerlingencoördinator worden gemeld.

Het instrument moet schoon worden ingeleverd bij de beheerder, muziekstukken, uniform en overige zaken bij het bestuur.


 

 

 

 

 

 

OVER ONS

MULTIMEDIA